Bernafas perlahan-lahan dan dengan cara 'penuh perhatian' ...

Amalan kesadaran mengajar kita banyak perkara dari segi kesedaran dan 'kehadiran' kepada diri kita sendiri tetapi juga menunjukkan kepada kita bagaimana nafas adalah 'jangkar'