Penerimaan

Berkabung: menerima kerugian

Adalah mustahak untuk menghilangkan konotasi 'peristiwa yang dapat diubah' dari kerugian tersebut, dengan menerima ketidakteraturan kejadian dengan menyusun semula diri.