Senarai 'buat' atau 'jangan'? Seni senarai dan keperluan untuk organisasi

Senarai: strategi psikologi yang berguna yang membantu kita menumpukan pada matlamat, memaksa kita untuk memikirkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya.