Bias - Heuristik

TERJADI SENTIASA KEMUDIAN

Dari sudut psikologi, pandangan belakang dapat dianggap sebagai penyimpangan kognitif dalam semua aspek; adalah kecenderungan untuk menganggap peristiwa sebagai lebih dapat diramalkan daripada yang sebenarnya, misalnya ketika subjek, menghadapi peristiwa yang tidak dapat diramalkan, mengatakan dia yakin bahawa dia 'selalu tahu' bahawa segala sesuatunya akan berlaku seperti yang terjadi.