Bagaimana Persepsi Pandangan Orang Lain Mengubah Tingkah Laku Kita

Sistem pengesanan pandangan, yang terdapat pada kita semua, juga dapat diaktifkan oleh 'simulakrum' mata manusia (contohnya poster).