Mengatasi strategi dan optimisme - Psikologi

Orientasi terbaru menganggap mengatasi sebagai proses yang timbul daripada interaksi yang melebihi atau mencabar sumber mata pelajaran.