Mengidam - Berfikir Berkeinginan

Sakit seks

Makan, minum, hidup dan membiak adalah keperluan asas dan penting untuk kelangsungan hidup manusia. Tetapi apa yang berlaku apabila keperluan berubah menjadi obsesi sebenar? Memandang keatas