Terapi Kumpulan: Pendekatan Gestalt

Terapi Kumpulan: kumpulan sebagai 'elemen ketiga' hubungan: ia membolehkan para peserta memerhatikan dan memahami kaedah hubungan mereka