Hubungan Interpersonal & Rasa Kepunyaan

Pencarian hubungan interpersonal yang memuaskan dan berkekalan membolehkan anda merasakan bahagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan dan kekal berdikari.