Giorgia Di Fabio

Mengapa permainan itu wujud? Adakah permainan itu naluri? Adakah bermain adalah keperluan? Adakah ia selalu wujud? Adakah ia hanya milik kanak-kanak? Adakah permainan adalah produk dari aspek masyarakat primitif atau berkembang? Adakah permainan wujud dalam arti trans-etnokultur dan transgenerasi? Adakah mungkin untuk mengasimilasikan permainan pada manusia untuk bermain di dunia haiwan?

Pengalaman bermain, dan konsep permainan, mewakili tema yang membuka banyak refleksi mengenai makna fungsinya dan mengapa individu dewasa merasakan keperluan, mungkin hari ini lebih daripada masa lalu, untuk memperpanjang masa permainan kanak-kanak.

Permainan ini boleh dianggap sebagai residu evolusi yang menjamin manusia, seperti pada haiwan, penyempurnaan kemahiran yang diperlukan untuk bertahan hidup di persekitaran mereka, cara untuk menyatakan kelebihan tenaga. Menurut psikoanalisis (Freud, 1972; Winnicott, 1970; 1974), bermain adalah peralihan simbolik pengalaman dan kandungan emosi anak, cara untuk menguasai sesuatu secara mental, terutama yang bermasalah, alat asas untuk mengatasi penderitaan.Kita dapat mendefinisikan permainan simbolik sebagai kemampuan untuk mewakili melalui simbol, gambar, nama, pemikiran, sesuatu yang tidak ada dan yang tidak dapat dirasakan. Jenis permainan ini, menurut Freud (1972), mempunyai tujuan untuk memastikan keseimbangan emosi seseorang, seperti mimpi, dan melakukan serangkaian fungsi 'psikoterapi':
a. fungsi pengenalan : berpura-pura menjadi seseorang (contohnya gadis kecil yang memakai kasut ibunya) anak itu bersiap sedia untuk mengambil identiti dan peranan orang dewasa.
b. fungsi pemulihan dan antikulat : anak bersiap menghadapi sesuatu yang bermasalah atau cuba menurunkan tahap kegelisahan setelah kejadian bermasalah itu berlaku (contohnya anak yang harus pergi ke doktor gigi atau yang pernah ke doktor gigi).
c. fungsi pampasan : berlaku semasa kanak-kanak mengimbangi perasaan yang menyusahkan atau persepsi pengurangan afektif melalui gerakan suka bermain. Terkenal adalah keterangan Freud tentang anak yang melemparkan kili, tergantung di atas benang, di belakang kepala katil, membuatnya muncul semula, untuk meniru meninggalkan rumah dan kepulangan ibu bapa dan melegakan, melalui dramatisasi simbolik, penderitaannya peninggalan.

Winnicott (1972), membicarakan fenomena peralihan atau objek peralihan (selimut, rambut, benang bulu) yang berfungsi untuk membangkitkan tubuh ibu secara simbolik dan meyakinkan anak yang, dari dua tahun kemudian, mula melepaskan dirinya dari ibu:
d. fungsi perwakilan-ekspresif : kanak-kanak, terutama antara dua hingga lima tahun, dapat mewakili realiti di atas segalanya dengan menirunya, belum mempunyai kemampuan untuk menggambarkannya dengan menggambarkan atau menceritakannya;
adalah. fungsi penguasaan dan kawalan : kanak-kanak itu, dalam permainan, menciptakan dunianya sendiri yang dapat dia bangun atau hancurkan sesuka hati, untuk mempertahankan dirinya dari kenyataan 'benar' yang terdiri daripada larangan dan peraturan;
f. memanipulasi fungsi : semua kanak-kanak tertarik dengan manipulasi bahan primer dan plastik, kaya dengan makna simbolik (air, tepung, pasir). Manipulasi unsur-unsur ini menyatakan perlunya melepaskan ketegangan, untuk mempertahankan diri dari dunia peraturan dan larangan.

Kanak-kanak itu dapat berpura-pura dan dengan itu belajar menggunakan simbol. Simbol adalah objek yang mewakili yang lain. Contohnya adalah permainan kreatif di mana anak menggunakan, misalnya, kotak untuk mewakili meja, kepingan kertas untuk mewakili pinggan, dll. Alasannya dalam fasa ini tidak bersifat deduktif atau induktif, tetapi transduktif atau analog, dari yang khusus ke yang tertentu. Ini diterjemahkan ke dalam mod komunikasi yang penuh dengan 'pergaulan bebas' tanpa kaitan logik di mana penaakulan beralih dari satu idea ke idea lain menjadikan penyusunan semula peristiwa yang boleh dipercayai hampir mustahil.Iklan Teori Minda (Fonagy & Target, 1996) menyangkut kemampuan untuk memahami bahawa minda manusia adalah sistem yang membina dan mengatur perwakilan realiti, untuk mewakili peristiwa mental dan untuk dikaitkan dengan keadaan mental yang lain walaupun berbeza dari keadaan mereka sendiri. Anak memahami bahawa orang bertindak berdasarkan perwakilan yang mereka miliki dari realiti luaran, dan bukannya berdasarkan realiti objektif sekitar usia 4 tahun, ketika pemikiran meta-perwakilan muncul.

Istilah 'teori fikiran' telah digunakan secara berbeza dengan makna yang berbeza (walaupun sering serupa): dalam psikologi pembelajaran dan psikologi pemikiran, ia sering digunakan sebagai analog metakognisi (iaitu keupayaan pemerhatian dan modulasi diri proses kognitif seseorang sendiri ); dalam psikologi klinikal, setara dengan fungsi reflektif diri; dalam psikologi perkembangan, epistemologi genetik dan psikologi dinamik, seperti kemampuan anak untuk membentuk perwakilan proses pemikiran seseorang dan orang lain yang mencukupi.

Manifestasi khas adalah:
perbezaan antara pemikiran tentang objek dan pemikiran mengenai peristiwa mental;
berfikir dan berfikir mengenai keadaan mental;
memahami bahawa keadaan mental orang lain mungkin berbeza dengan keadaan kita;
penilaian perbincangan, kerjasama dan hubungan persaingan;
perbezaan antara penampilan dan realiti;
keupayaan untuk mengaitkan kepercayaan palsu kepada orang lain;
penggunaan pembohongan untuk menghasilkan kepercayaan palsu pada orang lain;
pemahaman kata kerja mental (berfikir, percaya dll)

Kanak-kanak pada tahap ini menunjukkan kemampuan untuk:
membezakan representasi seseorang daripada yang lain;
memahami bahawa perwakilan realiti boleh berbeza dengan realiti itu sendiri;
memahami bahawa tindakan manusia diatur oleh perwakilan dan bukan oleh kenyataan seperti itu.

Memahami akal menyiratkan kemungkinan 'memutuskan' representasi realiti, iaitu dengan menganggap representasi sebagai keadaan kognitif yang terpisah dari data realiti.

Mereka boleh dianggap sebagai pendahulu teori minda bayi, iaitu pemerolehan kognitif yang sepertinya merupakan langkah evolusi untuk memahami minda:
kemampuan untuk menyatakan (sekitar 6 bulan): menunjukkan objek dengan tujuan untuk berkongsi perhatian orang lain pada objek tersebut;
keupayaan untuk berkongsi perhatian melalui pandangan (9 bulan): mengikuti pandangan ibu untuk mengenal pasti dan memerhatikan objek perhatian ibu;
penampilan permainan simbolik dan fiksyen (18 bulan);
manifestasi pemikiran naratif (24 bulan);
'Belajar' untuk berbohong.

Aspek yang sangat penting berkaitan dengan pemahaman hubungan antara tingkah laku dan emosi: anak memahami bahawa dia dapat mewujudkan keadaan emosi dalamannya dengan tingkah laku.

Dengan munculnya fungsi simbolik, dari 18 hingga 24 bulan, perwakilan peniruan mental anak yang ditangguhkan bermula, yang dapat bertindak berdasarkan kenyataan dengan pemikiran: iaitu, dia dapat membayangkan kesan tindakan yang akan dilakukannya, tanpa harus meletakkannya dalam praktiknya secara konkrit untuk memerhatikan kesannya. Anak itu juga menggunakan kata-kata tidak hanya untuk menemani tindakan yang dilakukannya (menamakan atau meminta objek yang ada), tetapi juga untuk menggambarkan perkara-perkara yang tidak ada dan memberitahu apa yang telah dilihatnya dilakukan beberapa waktu sebelumnya.

Kanak-kanak itu mengenali objek walaupun dia hanya melihat sebahagian daripadanya. Ia mampu meniru tingkah laku dan tindakan seseorang model, walaupun telah meninggalkan bidang persepsi. Peralihan dari kecerdasan sensorimotor ke kecerdasan perwakilan ditentukan melalui tiga aktiviti utama: tiruan; permainan simbolik; bahasa lisan.

keguguran menyebabkan lelaki

Pada fasa pra-simbolik, sikap asas kanak-kanak masih bersifat egosentris, kerana dia tidak tahu ada alternatif lain daripada realiti yang dia alami: visi satu sisi perkara ini mendorongnya untuk mempercayai bahawa semua orang berfikir seperti dia dan bahawa mereka memahami keinginannya- pemikiran, tanpa berusaha untuk difahami.
Penemuan kemungkinan menggunakan simbol menjadikan bahasa sangat penting, kerana anak belajar mengaitkan kata-kata tertentu dengan objek atau tindakan. Dalam permainan simbolik, kanak-kanak menguraikan semula kenyataan, mengubahnya atau memperbanyaknya berdasarkan ingatan dan keadaan emosi yang berkaitan dengannya, meniru, walaupun dengan cara generik, semua orang yang dekat dengannya: dia belajar untuk bersikap seperti yang diinginkan oleh orang dewasa, bahkan sebelum telah memahami konsep 'ketaatan'.

Iklan Permainan simbolik adalah anteseden teori minda yang sangat penting: ia didasarkan pada kehadiran objek atau situasi yang bermaksud orang lain tidak hadir.

Anak menggunakan objek seolah-olah itu adalah objek lain; atribut ke objek objek yang tidak dimilikinya; itu merujuk pada benda yang tidak ada seolah-olah ada (contoh tongkat sebagai kuda, pisang sebagai telefon).
Bagi Piaget (1972) permainan simbolik akan muncul pada tahap motor-sensori ke-2 (18-24 bulan), ketika anak menerapkan pola aksi pada objek pada jarak yang semakin meningkat, menghasilkan pemisahan progresif antara tindakan dan objek; ia akan meningkat pada tahun ke-3 dan ke-4, dan kemudian menurun, memberi ruang kepada permainan dengan peraturan dan pembinaan.

Aspek umum permainan simbolik dan teori fikiran adalah:
fungsi kebolehbalikan yang lemah: perwakilan objek sebagai dua perkara pada masa yang sama;
fungsi simbolik: penglihatan objek seperti yang dilambangkan oleh yang lain;
fungsi meta-representasi: perwakilan representasi mental.
Permainan dan pemerolehan bahasa adalah dua elemen asas untuk perkembangan mental kanak-kanak; ia juga mempunyai fungsi sosial, interaksi dan perkongsian.

Kesimpulannya, penerokaan dan permainan adalah aktiviti yang terdapat dalam repertoir tingkah laku kedua-dua primata yang lebih tinggi dan kebanyakan spesies mamalia. Dalam semua budaya manusia, kanak-kanak menghabiskan sebahagian masa mereka bermain; malah dalam masyarakat yang paling sederhana di mana kanak-kanak didorong untuk mengambil tanggungjawab yang cepat mengenai tanggungjawab orang dewasa, rutin harian dan tugas kerja diubah oleh mereka menjadi aktiviti bermain. Tepatnya pentingnya ia menganggap, oleh karenanya, dalam kehidupan seorang anak, setiap anak, menjadikannya salah satu topik istimewa dalam penyelidikan psikologi dari jenis kognitif dan klinikal.

ITEM YANG DISARANKAN:

Di sekolah dengan raja. Mendidik dan mendidik semula melalui permainan catur

BIBLIOGRAFI: