Kepimpinan dalam Sukan Berpasukan # 16 - Ujian sosiometrik

Kepemimpinan: alat yang boleh digunakan untuk menganalisis sosok ketua pasukan yang intim dan hubungannya dengan atlet lain adalah ujian sosiometrik