Mentalisasi dalam psikoterapi. Beberapa aspek perbahasan semasa.

Stefano Blasi, Giuseppe Pollani. Konsep mentalisasi mempunyai kejayaan besar dan penyebaran dalam bidang sains psikologi. Topiknya nampaknya merangsang kita terutama dalam pandangan yang besar