Apraksia Ideasional: Apabila mesin kopi menjadi masalah

Apraxia Ideatif - Apabila mesin kopi menjadi masalah: Gambaran Ringkas dan tafsiran berbeza mengenai Apraxia Ideatif.