Psyche & Law # 9: Bilakah pengabaian orang yang tidak mampu menjadi kejahatan?

Psyche & Law # 9: Bilakah pengabaian orang yang tidak mampu menjadi kejahatan? Dan bolehkah usia tua disamakan, untuk tujuan jenayah, dengan ketidakupayaan?