Psikopatologi Kehidupan Seharian

Mereka yang tidak selamat tidak meminta maaf.

Apakah ciri keperibadian yang dikaitkan dengan bias ini? Penyelidikan yang muncul di Scientific American menangani perkara itu. Ahli psikologi Andrew Howell dan rakan-rakannya di Grant MacEwan University di Edmonton membuat soal selidik untuk mengukur kecenderungan untuk mengatakan 'maaf' dari peserta kajian dan kemudian merujuk skor dengan hasil penilaian keperibadian.