Psikopedia

Kecerdasan emosi

Kecerdasan Emosi: gabungan empati, motivasi, kawalan diri, logik, keupayaan untuk menyesuaikan diri dan mengurus emosi seseorang.Kecerdasan emosi

Kecerdasan Emosi: gabungan empati, motivasi, kawalan diri, logik, keupayaan untuk menyesuaikan diri dan mengurus emosi seseorang.Kesan plasebo dan plasebo

Oleh itu, plasebo didefinisikan dalam literatur ilmiah sebagai bahan tanpa aktiviti farmakologi tertentu, diberikan sebagai kawalan dalam ujian klinikal, atau kepada pesakit tertentu untuk merangsang potensi manfaat psikologi.