Mencuba amalan seksual baru: rasa ingin tahu atau takut ditolak? - Jawapan fluIDsex

Ketidakseimbangan antara ketakutan dan keinginan untuk mencuba amalan seksual baru harus membuat kita merenungkan sejauh mana ini ditentukan oleh konteks atau oleh keperluan peribadi