Terapi sebagai novel: kunci untuk membaca dan tafsiran makna.

Kajian naratif peribadi adalah latihan asas untuk menyusun gambaran yang jelas mengenai pengalaman seseorang dan menafsirkannya.